HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  09/09/2019 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

09/09/2019 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 09-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-09-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is 1verleend:

 • Tijdelijke standplaatsvergunning op het Dorpsplein voor een inzamelingsactie voor de voedselbank op 20 en 21 september 2019,
  aangevraagd door het voedselbank Comité
  (verzonden op 2 september 2019);
   
 • Toestemming voor een huis-aan-huis inzamelingsactie van lege flessen voor het MS Fonds in de periode van 28 augustus t/m 28 september 2019, aangevraagd door mw. M. Scholtus
  (verzonden op 28 augustus 2019);
   
 • Ontheffing geluidhinder voor een bruiloftsfeest op vrijdag 20 september 2019 van 14.00 tot 01.00 uur op het adres aan de Oude Holleweg 59 te Renswoude, aangevraagd door mw. A. de Greef (verzonden op 5 september 2019).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl