HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  09/09/2019 - Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

09/09/2019 - Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 09-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-09-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Verklaring van geen bezwaar voor een autopuzzelrit voor klassieke automobielen op 9 en 10 november 2019 door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door de Austin Healey Owners Club Nederland (ontvangen op 23 augustus 2019);
  • Evenementenvergunning voor een tentfeest op 26 oktober 2019 nabij Bekerweg/Daatselaarseweg te Renswoude, aangevraagd door de PJGU Woudenberg e.o. (ontvangen op 13 augustus 2019);
  • Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische dranken tijdens een tentfeest op 26 oktober 2019 nabij Bekerweg/Daatselaarseweg te Renswoude, aangevraagd door de PJGU Woudenberg e.o. (ontvangen op 13 augustus 2019);
  • Evenementenvergunning voor de Lampegietersavond op 30 september 2019, aangevraagd door Oranjevereniging Renswoude (ontvangen op 5 augustus 2019);
  • Evenementenvergunning voor een bazaar/rommelmarkt op 1 en 2 november 2019 in het verenigingsgebouw Rehoboth, aangevraagd door de Hervormde Gemeente Renswoude (ontvangen op 13 augustus 2019);
  • Ventvergunning voor de verkoop van oliebollen op woensdag 30 oktober 2019, aangevraagd door de Hervormde Gemeente Renswoude (ontvangen op 13 augustus 2019).

    Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl