HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  09/09/2019 - Geweigerde omgevingsvergunning

09/09/2019 - Geweigerde omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 09-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

  1. Activiteit ‘bouwen bouwwerk’: voor het bouwen van een overkapping op het balkon van het appartement op de Watersnipweide 70 te Renswoude (verzonden op 2 september 2019).

    Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum, die tussen haakjes staat, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude).

    Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)