HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  09/09/2019 - Concept Plan van aanpak overlast loslopende honden en hondenpoep ligt ter inzage

09/09/2019 - Concept Plan van aanpak overlast loslopende honden en hondenpoep ligt ter inzage

Dit item is verlopen op 09-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-09-2019

In de openbare ruimte van de gemeente Renswoude moet iedereen zich prettig voelen en iedereen moet die openbare ruimte kunnen gebruiken. Honden maken onderdeel uit van de Renswoudse gemeenschap en zorgen voor plezier, gezelschap en levendigheid in de buurt.

Honden kunnen echter ook voor overlast zorgen. Hondenpoep in de openbare ruimte geeft overlast en loslopende honden kunnen aanleiding zijn voor gevoelens van onveiligheid. Hoe lossen we dat op? Hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte schoon en veilig is? Dat hondenbezitters hun hond op een prettige manier kunnen uitlaten? Dat willen we doen met een heldere aanpak, duidelijke regels, goede voorlichting/communicatie, bebording, honden(poep)voorzieningen én handhaving. Om zo een openbare ruimte te creëren, waarvan iedereen kan genieten.

Honden zijn uiteraard welkom in Renswoude, maar overal* geldt een aanlijn- en opruimplicht.
*met uitzondering van de losloopgebieden

Het college van burgemeester en wethouders (het College) heeft een concept plan van aanpak vastgesteld. In dit plan van aanpak zijn o.a. twee nieuwe losloopgebieden aangewezen en de locaties voor de afvalbakken. Het plan van aanpak is tot stand gekomen in samenspraak met een aantal inwoners (zowel hondenbezitters als inwoners zonder hond).

Het concept plan van aanpak ligt vanaf heden vier weken ter inzage in het gemeentehuis en is ook te vinden via de gemeentelijke website www.renswoude.nl.

Reacties kunnen door een ieder tot 7 oktober 2019 worden ingediend door een e-mail te sturen aan a.eilander@renswoude.nl. Ook kan een schriftelijke reactie gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Na afloop van bovengenoemde termijn zullen de reacties worden verzameld en beantwoord. Het plan van aanpak wordt daarna opnieuw aan het College ter vaststelling voorgelegd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. Eilander, 0318-578152.