HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  09/09/2019 - Beantwoording raads-en commissievragen

09/09/2019 - Beantwoording raads-en commissievragen

Dit item is verlopen op 09-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-09-2019

Tijdens raads- en commissievergaderingen worden vaak vragen gesteld over actuele gebeurtenissen of over lopende zaken. Deze vragen worden
soms gelijk door het college van burgemeester en wethouders beantwoord, maar het komt ook voor dat vragen niet gelijk beantwoord kunnen worden en dat door een collegelid toegezegd wordt dat later schriftelijke beantwoording zal plaatsvinden. Deze vragen worden op toezeggingenlijsten voor de raads- en commissievergaderingen gezet. Deze lijsten staan altijd bij de vergaderstukken, waarop wordt vermeld of toezeggingen zijn afgehandeld of niet. Latere beantwoording van vragen gebeurde door een mail te sturen aan commissie- en/of raadsleden.

Tijdens de raadsvergadering in juli is aangegeven dat deze beantwoording ook voor inwoners te raadplegen moet zijn. Daarom worden vanaf nu documenten geplaatst op de website www.renswoude.nl met de gegeven antwoorden per raads-/commissievergadering.
De vindplaats is: ‘Bestuur & organisatie’ – ‘Gemeenteraad’ of ‘Commissies’ – ‘Beantwoording raadsvragen’.