HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  09/03/2020 Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

09/03/2020 Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-03-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat
zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Kavegas B.V., Meikade 61 te Ederveen, t.b.v. het vervoer van Propaan naar verschillende adressen binnen gemeente Renswoude.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 10 maart tot en met 21 april 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij, het gemeentehuis van Renswoude, Dorpsstraat 4

Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel. 088 – 022 50 00.