HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  09/03/2020 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

09/03/2020 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-03-2020

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Evenementenvergunning voor het organiseren van diverse activiteiten op Koningsdag (27 april 2020) en het Oranjebal op 1 en 2 mei 2020, aangevraagd door de Oranjevereniging Renswoude (ontvangen op 2 maart 2020);
  • Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens de Koningsdagactiviteiten op 27 april 2020 en tijdens het Oranjebal op 1 en 2 mei 2020 in Renswoude. Aangevraagd door de Oranjevereniging Renswoude (ontvangen op 2 maart 2020);
  • Evenementenvergunning voor een Worship evenement op 26 april 2020 op de locatie (en in de tent) van de Oranjefeesten, aangevraagd door de werkgroep ‘Renswoude op zijn grondvesten’ (ontvangen op 26 februari 2020).
  • Verklaring van geen bezwaar voor de wielertoertocht Classico Boretti door onder andere Renswoude op zaterdag 16 mei 2020, aangevraagd door Golazo (ontvangen op 20 februari 2020).

Voor vragen of meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl