HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  08/10/2018 - Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

08/10/2018 - Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 11-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-10-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteiten ‘brandveilig gebruik bouwwerken’: voor het brandveilig gebruiken van de school op het adres De Hokhorst 2 te Renswoude.

Genoemd  besluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Renswoude en zijn in te zien bij de afdeling Omgevingsbeheer op werkdagen tussen 9 en 12 uur en op afspraak buiten openingstijden. 

Tot 20 november 2018 kan beroep worden ingesteld tegen genoemd besluit bij de bestuursrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht ) door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren te brengen.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van deberoepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie:

Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl