HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  08/10/2018 - Veldwerk Cultuurhistorische Waardenkaart

08/10/2018 - Veldwerk Cultuurhistorische Waardenkaart

Dit item is verlopen op 11-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-10-2018

In de maanden oktober tot en met december worden in onze gemeente inventarisaties gedaan in het kader van het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. Door de vervaardiging van deze kaart worden de monumentale en historische kenmerkende elementen in ons landschap vastgelegd. Aanleiding hiervoor is de wettelijke verplichting per 1 januari 2012 om bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening te houden met de cultuurhistorische waarden.

Niet alleen Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, maar ook karakteristieke bomenlanen, dijken, akkers en panden uit de wederopbouwperiode spelen hierbij een rol.  Vanaf de opengestelde wegen en paden (openbare wegen en eigen wegen) worden de gebouwen en historische landschapselementen geïnventariseerd en gefotografeerd worden door de bureaus Arcx en SB4. Het project wordt ondersteund door de provincie Utrecht en gecoördineerd vanuit de gebiedscoöperatie O-gen.

In dezelfde periode zullen ook in de gemeenten Rhenen, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug werkzaamheden worden verricht m.b.t. cultuurhistorische waardenkaarten. Per gemeente zullen publieksavonden worden georganiseerd. Tijdens deze avonden kunnen bewoners en andere belangstellenden kennis nemen van de digitale kaarten en eventueel aanvullende informatie verstrekken. Hierover zult u via de gemeentelijke website geïnformeerd worden.

De veldwerkers zijn in bezit van een opdrachtbrief van de gemeente en u kunt hen vragen deze brief te tonen.

Voor meer informatie

dhr. M.H.T. Jansen, 0318-578153 / m.jansen@renswoude.nl