HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  08/10/2018 Inwoners blijven tevreden over uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

08/10/2018 Inwoners blijven tevreden over uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Dit item is verlopen op 08-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inwoners die gebruik maken van voorzieningen die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zijn daar – net als vorig jaar – positief over. Dat geldt niet alleen voor de toegankelijkheid van deze voorzieningen, maar ook over de kwaliteit ervan. De meeste inwoners die gebruik maken van WMO-voorzieningen zeggen, dat zij daardoor zelfredzamer zijn (geworden).

Het college is blij met de uitkomsten van het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek dat werd uitgevoerd onder 177 inwoners. De gemeente ontving 63 ingevulde vragenlijsten retour; dat betekent een respons van 36%. Over de gehele linie zijn de resultaten positief. De cijfers wijken iets af ten opzichte van 2017; toen waren de cijfers iets positiever. Het verschil is waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat een aantal vragen voor verschillende inwoners niet van toepassing was. De resultaten telden daarom niet mee waardoor een iets vertekend beeld is ontstaan.

Toegankelijkheid

De meeste mensen die de vragenlijst invulden, geven aan positieve ervaringen te hebben als het gaat om de toegankelijkheid van de WMO-voorzieningen. Iedereen vond dat hij of zij serieus werd behandeld. De gemeente vindt het wel belangrijk over de WMO-voorzieningen, en hoe iemand daarvoor in aanmerking komt, goed te blijven communiceren. Ook moet de onafhankelijke cliëntondersteuning van Mee Utrecht Gooi en Vecht meer onder de aandacht gebracht worden.  In het nieuwe beleidsplan wordt met name aan dit onderdeel – de communicatie – extra aandacht besteed.

Kwaliteit en zelfredzaamheid

Vrijwel iedereen is tevreden over de kwaliteit van de WMO-voorzieningen. De meeste inwoners maken gebruik van bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen en huishoudelijke ondersteuning én zijn positief over het effect dat de WMO-ondersteuning op hun zelfredzaamheid heeft.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van een nieuw beleidsplan.