HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  08/10/2018 - Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

08/10/2018 - Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 11-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-10-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  1. Activiteit ‘bouwen’: voor het oprichten van een vrijstaande woning op het toekomstige adres Beekweide 39 te Renswoude (ingediend op 19 september 2018);
  2. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een erfafscheiding en een tuinhuis bij de woning op het adres Kwikstaartweide 2 te Renswoude (ontvangen op 30 september 2018).

Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op is genomen, wordt dit gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele weken of maanden een besluit hierover wordt genomen en bekendgemaakt. Om een aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude.

Voor meer informatie

Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl