HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  08/10/2018 Besluit vertrokken naar Land Onbekend

08/10/2018 Besluit vertrokken naar Land Onbekend

Dit item is verlopen op 08-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-10-2018

Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken  is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten  om van de onderstaande perso(o)n(en) gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.

Geslachtsnaam en voorletters -Datum voornemen

  • Mirosnicenco, A. – 04-09-2018

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

  • Uw naam ,adres, datum en ondertekening;
  • Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;
  • De  reden waarom u bezwaar instelt.

U kunt ook gebruik maken van het webformulier op www.renswoude.nl/bezwaar

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.