HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  08/04/2019 - Ontwerp bestemmingsplan ‘Fietspad N224’

08/04/2019 - Ontwerp bestemmingsplan ‘Fietspad N224’

Dit item is verlopen op 12-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-04-2019

Vanaf 25 maart 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad N224’ ter inzage.

De provincie Utrecht gaat naar verwachting in 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de N224. Grotendeels past dat binnen de geldende verkeersbestemming. Voor een klein deel zijn er echter werkzaamheden buiten de verkeersbestemming gepland. Dat geldt voor het deel ten oosten van de Ubbeschoterweg en ten noorden van de N224, ter hoogte van het Domineesbosje. Het is de bedoeling om hier in plaats van een eenrichtingsfietspad een tweerichtingsfietspad te realiseren en dus is er meer ruimte nodig dan de huidige bestemming biedt. Daartoe is genoemd bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt vanaf vandaag gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude). Tot 21 mei 2019 worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen over het ontwerp naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze mondeling of schriftelijk.

Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Renswoude
Postbus 8
3927 ZL  RENSWOUDE

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw E. Zech.
Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)