HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  08/04/2019 - Besluit vertrokken naar Land Onbekend

08/04/2019 - Besluit vertrokken naar Land Onbekend

Dit item is verlopen op 12-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-04-2019

Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken  is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten  om van de onderstaande persoon  gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.

Geslachtsnaam en voorletters- Datum voornemen

  • Orens, C.V.J.- 04-03-2019.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

  • Uw naam ,adres, datum en ondertekening;
  • Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;
  • De  reden waarom u bezwaar instelt.

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.