HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  07/04/2021 verleende vergunningen

07/04/2021 verleende vergunningen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-04-2021

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend:

  • Wijziging DHW- en exploitatievergunning voor Brasserie de Kraai aan het Dorpsplein 2-4. Betreft uitbreiding van het pand, verruiming van de activiteiten en wijziging openingstijden (verzonden 19 maart 2021).

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl