HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  07/04/2021 Ingekomen aanvragen vergunningen

07/04/2021 Ingekomen aanvragen vergunningen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-04-2021

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Collectevergunning (doorlopend) voor het huis-aan-huis collecteren voor Diabetes Fonds van 31 oktober t/m 6 november 2021 (ontvangen op 25 maart 2021).

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl