HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  07-10-2019 Meldingen activiteitenbesluit

07-10-2019 Meldingen activiteitenbesluit

Dit item is verlopen op 07-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-10-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Westy World voor het adres: Biesbosserweg 15 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het starten van een kleinschalig hondenpension en het houden van bijen. Er worden maximaal 20 kleine hondenrassen gehouden. Er zijn geen hokken aanwezig (honden worden in een roedel gehouden). Het gaat alleen om vakantieopvang (geen asiel of noodopvang).
  • Exalto Renswoude voor het adres: Oude Holleweg 57A in Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting; het bouwen van een nieuwe hal en het verplaatsen van een kantoor.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak. Mw. C.J.M. van den Heuvel (0318 – 57 81 61 / c.van.den.heuvel@renswoude.nl) Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering, op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur,  088 – 022 50 00.