HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  06/05/2020 Voornemen vertrokken naar Land Onbekend

06/05/2020 Voornemen vertrokken naar Land Onbekend

Dit item is verlopen op 06-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-05-2020

Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken  is gebleken dat onderstaande perso(o)n(en) niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisadministratie Personen (BRP) ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om van de onderstaande perso(o)n(en) gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.

Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen

  • D. Bagiński –09-04-2020
  • J.A. Rojas Trakzel – 30-04-2020

Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.