HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  06/05/2019 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

06/05/2019 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 06-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-05-2019

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn van de volgende aanvraag te verlengen met maximaal zes weken op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  1. Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het aanleggen (deels legaliseren) van een parkeerterrein en het verplaatsen van de vuilwinplaats van het Waterschap op de percelen G 555 en 850 te Renswoude, gelegen tussen de Kooiweg, de Zijde Wetering en de gemeente Veenendaal (nieuwe uiterste beslistermijn: 18 juni 2019).

Voor meer informatie: Mw. E. Zech 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl