HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  06/04/2020 Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

06/04/2020 Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-04-2020

Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

Voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning is de beslistermijn verlengd met ten hoogste zes weken op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  1. Buursteeg 2: legaliseren parkeerplaats; activiteit ‘aanleg/ uitvoeren werk’ en ‘veranderen monument’ (nieuwe uiterste beslistermijn: 15 mei 2020);
  2. Catharina Mossellaan: maken uitweg tegenover nummer 27; activiteit ‘uitvoeren werk/ aanleg’ (nieuwe uiterste beslistermijn: 28 mei 2020);
  3. Barneveldsestraat 31: bouw schuur; activiteit ‘bouwen’ (nieuwe uiterste beslistermijn: 5 juni 2020).

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)