HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  06/04/2020 Ontwerp-beschikking intrekken omgevingsvergunning milieu

06/04/2020 Ontwerp-beschikking intrekken omgevingsvergunning milieu

Dit item is verlopen op 06-10-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-04-2020

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om de op 8 februari 2016 verleende omgevingsvergunning milieu (fase I) voor het agrarisch bedrijf op het adres Biesbosserweg 9 te Renswoude in te trekken.

Dit gelet op het feit dat de vergunning fase II (bouwen varkensstal) nooit is aangevraagd en de omgevingsvergunning milieu daardoor niet in werking is getreden.

Tot 19 mei 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbesluit aan ons kenbaar maken. Dit kan naar keuze schriftelijk* of mondeling**.

*Door een schriftelijke reactie te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Dorpsstraat 4, 3927 BD  Renswoude.

**Door binnen genoemde termijn een afspraak te hebben ingepland met de behandelend ambtenaar.

Voor vragen of meer informatie: Mevr. Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl