HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  06/04/2020 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

06/04/2020 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 06-10-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-04-2020

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Ontheffingen geluidshinder en werkzaamheden aan de weg voor het groot onderhoud aan de N224 in Renswoude in de periode van 11 mei tot en met 29 augustus 2020, aangevraagd door Mourik Infra B.V. (ontvangen op 26 maart 2020);
  • Ontheffing geluidshinder voor een bruiloftsfeest op vrijdag 19 juni 2020 van 10.00 tot 01.00 uur op het adres aan de Kooiweg 18 te Renswoude, aangevraagd door De Elstar Catering (ontvangen op 10 maart 2020);
  • Vergunning voor een openluchtdienst in het kasteelbos op 5 juli 2020, aangevraagd door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (ontvangen op 6 maart 2020).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl