HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  04/11/2019 Toestemming laden en lossen consumentenvuurwerk

04/11/2019 Toestemming laden en lossen consumentenvuurwerk

Dit item is verlopen op 02-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-11-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat zij een toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

-  GBV-Weco, Bobinestraat 12 in Veenendaal t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk  naar de locatie: P. van de Vendel, Dorpsstraat 33, 3927 BA Renswoude. Voor de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020.

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 5 november tot en met 17 december. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij: het gemeentehuis van Renswoude, Dorpsstraat 4 in Renswoude, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel. 088-022 50 00.