HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  04/11/2019 Gewijzigd plan van aanpak overlast loslopende honden en hondenpoep definitief vastgesteld

04/11/2019 Gewijzigd plan van aanpak overlast loslopende honden en hondenpoep definitief vastgesteld

Dit item is verlopen op 02-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-11-2019

Gewijzigd plan van aanpak overlast loslopende honden en hondenpoep definitief vastgesteld

Aanwijzingsbesluit honden losloopgebied Kerkstraat/Emminkhuizerlaan

Het college van burgemeester en wethouders (het College) heeft op 22 oktober jl. het gewijzigde plan van aanpak (pva) overlast loslopende honden en hondenpoep gemeente Renswoude definitief vastgesteld (te downloaden via www.renswoude.nl). De eerste conceptversie heeft gedurende vier weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van alle reacties heeft het College besloten om het losloopgebied ‘pad langs de beek bij Beekweide’ uit het plan van aanpak te halen. Hier is geen draagvlak voor.

In aanvulling op het bestaande losloopgebied rondom de voetbalvelden komt er een tweede losloopgebied. Zie hieronder het aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit honden losloopgebied wandelpad Kerkstraat - Emminkhuizerlaan

In artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijk Verordening gemeente Renswoude is bepaald dat honden aangelijnd moeten zijn. Dit aanlijngebod geldt niet op door het college aangewezen plaatsen. Het College heeft besloten om het wandelpad tussen de Kerkstraat en Emminkhuizerlaan aan te wijzen als een losloopgebied.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de publicatie van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. Eilander, 0318-578152.