HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  04/11-2019 WET MILIEUBEHEER

04/11-2019 WET MILIEUBEHEER

Dit item is verlopen op 02-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-11-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • V.o.f. Wolleswinkel - Hanskamp voor het adres:Barneveldsestraat 37 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen van het bedrijf.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak). U kunt daarvoor contact opnemen met Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318-57 81 61 / c.van.den.heuvel@renswoude.nl).

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088 – 022 50 00.