HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  04/05/2021 - Voorontwerp bestemmingsplan Beekweide II Renswoude

04/05/2021 - Voorontwerp bestemmingsplan Beekweide II Renswoude

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-05-2021

De gemeente Renswoude is voornemens een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. Deze nieuwe woonwijk, aan de noordkant van Renswoude, is gelegen ten westen van Beekweide en grenst tot de Meidoornlaan en Barneveldsestraat. Deze ontwikkeling, bekend als “Beekweide II”, omvat circa 190 woningen, bestaande uit diverse woningtypen.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van morgen gedurende vier weken, derhalve tot 27 mei 2021 ter inzage. Dit, in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening. De stukken zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kunnen op afspraak (0318-578160) worden ingezien in het tijdelijke gemeentehuis aan de Lijsterbeslaan 18 te Renswoude.

Gedurende de genoemde termijn van vier weken kan eenieder een inspraakreactie met betrekking tot dit plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Voor vragen of informatie: J.C. van Essen (0318 57 81 60/ j.van.essen@renswoude.nl)