HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  03/06/2020 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

03/06/2020 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-06-2020

Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal 6 weken op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  • Catharina Mossellaan 10 (tegenover nr. 33): oprichten woning met bijgebouw; activiteit ‘bouwen’ (nieuwe uiterste beslistermijn: 15 juli 2020);

Voor vragen of meer informatie: Mevr.E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl