HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  03/06/2020 Verleende omgevingsvergunning uitbreiding bedrijfspand Nijborg 1b (projectafwijkingsbesluit)

03/06/2020 Verleende omgevingsvergunning uitbreiding bedrijfspand Nijborg 1b (projectafwijkingsbesluit)

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-06-2020

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van het bedrijfspand op Nijborg 1b te Renswoude (vervangende nieuwbouw achter nr. 3 en op nr. 5). Ook de vereiste verklaring van geen bedenkingen is namens de gemeenteraad afgegeven.

Deze omgevingsvergunning ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Als u het plan wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw E. Zech via de onder dit bericht genoemde contactgegevens.

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Team Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken na publicatie. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener ervan, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit (of een kopie ervan) en de inhoudelijke gronden van het beroepschrift.

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Team Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor het indienen van een beroepschrift of het aanvragen van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is. U kunt deze procedures ook digitaal starten bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor vragen of meer informatie: Mevr.E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl