HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  03/06/2020 Besluit intrekking omgevingsvergunning milieu Biesbosserweg 9

03/06/2020 Besluit intrekking omgevingsvergunning milieu Biesbosserweg 9

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-06-2020

De omgevingsvergunning milieu voor het veranderen van de inrichting op de Biesbosserweg 9 te Renswoude (fase I vergunning) d.d. 8 februari 2016 is ingetrokken. Dit omdat de aanvraag fase II (bouwen varkensstal) nooit is ingediend. Hierdoor is de vergunning fase I niet in werking getreden.

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Team Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener ervan, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit (of een kopie ervan) en de inhoudelijke gronden van het beroepschrift.

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Team Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor het indienen van een beroepschrift of het aanvragen van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is. U kunt deze procedures ook digitaal starten bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor vragen of meer informatie: Mevr. C v/d Heuvel 0318 – 57 81 50 / c.van.den.heuvel@renswoude.nl)