HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  02/12/2020 - Voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II Renswoude

02/12/2020 - Voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II Renswoude

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-12-2020

De gemeente Renswoude is voornemens het bedrijventerrein uit te breiden. Deze uitbreiding zal plaatsvinden aan de westzijde van het huidige bedrijventerrein Groot Overeem. Het nieuwe terrein zal dan ook de naam Groot Overeem II krijgen. De verdere aanduiding van het terrein is: ten noorden van de N224 (Utrechtseweg) en ten zuiden en oosten van de Lunterse Beek.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van morgen gedurende vier weken, derhalve tot 2 januari 2021, ter inzage in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening. De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en kunnen op afspraak (tel. 0318-578153) worden ingezien in het tijdelijke gemeentehuis aan de Lijsterbeslaan 18 te Renswoude.

Gedurende de genoemde termijn van vier weken kan een ieder een inspraakreactie met betrekking tot dit plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Voor vragen of meer informatie: Marcel Jansen (tel: 0318 – 57 81 53/ m.jansen@renswoude.nl)