HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  02/12/2020 - Ontwerp-omgevingsvergunningen gedeeltelijke sloop en verbouw/ uitbreiding gemeentehuis – Dorpsstraat 4

02/12/2020 - Ontwerp-omgevingsvergunningen gedeeltelijke sloop en verbouw/ uitbreiding gemeentehuis – Dorpsstraat 4

Dit item is verlopen op 02-04-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-12-2020

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  1. de sloop van een deel van het gemeentehuis op de Dorpsstraat 4 te Renswoude en het kappen van maximaal 8 bomen rondom het gemeentehuis.
  2. Het uitbreiden en verbouwen van het gemeentehuis op de Dorpsstraat 4, het plaatsen van een vervangende fietsenstalling en het herinrichten van het terrein, waaronder aanpassing van de uitritten.

 De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 3 december 2020 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. U wordt verzocht een afspraak te maken met de heer Van Essen om de vergunning in te zien.

Een ieder kan tot 15 januari 2021 zijn of haar zienswijze over dit ontwerpplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 8

3927 ZL Renswoude

Een mondeling zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een afspraak te hebben gemaakt met de heer J.C. van Essen.

Voor vragen of meer informatie: Jan van Essen (tel: 0318 – 57 81 60/ j.van.essen@renswoude.nl)