HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  02/06/2021 Verleende vergunningen APV

02/06/2021 Verleende vergunningen APV

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-06-2021

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend:

  • Ventvergunning voor de verkoop van loten op 29 mei 2021, aangevraagd door Scouting Scherpenzeel e.o. (verzonden op 25 mei 2021).

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl