HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  01/07/2020 Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 5

01/07/2020 Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 5

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-07-2020

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 5’ ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan voorziet in de toepassing van de ruimte-voor-ruimte-procedure. Alle voormalige agrarische bebouwing, met uitzondering van de monumentale woning, wordt gesloopt inclusief een bijgebouw en de fundering van een tweede bijgebouw aan het Laantje van Langelaar (tussen de Schalm en de Emminkhuizerlaan). Ook wordt de reeds gerealiseerde natuurontwikkeling op het landgoed Engelaar bij Utrechtseweg 5 bestemd als ‘Natuur’.

Op het erf van de Utrechtseweg 5 wordt de nieuwbouw van een extra woning met bijgebouw mogelijk gemaakt.

Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kan het plan worden ingezien bij de afdeling Omgevingsbeheer van de gemeente (Dorpsstraat 4, Renswoude) op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Tot 13 augustus 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Dit kan door het indienen van een schriftelijke reactie aan de gemeenteraad van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiertoe dient u voor 13 augustus 2020 een afspraak te hebben gemaakt met mevrouw E. Zech.

Voor vragen of meer informatie: mevr.E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl