HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  01/07/2020 Ontwerp-bestemmingsplan Bekerweg 2 en 4

01/07/2020 Ontwerp-bestemmingsplan Bekerweg 2 en 4

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-07-2020

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Bekerweg 2 en 4’ ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan regelt de wijziging van de Agrarische bestemming van dit perceel in de woonbestemming. Ook de ter plaatse aanwezige rijschool wordt positief bestemd. Een deel van de voormalige agrarische bebouwing wordt gesloopt en deze kwaliteitswinst wordt ingezet om elders ontwikkelingen mogelijk te maken. Op de Bekerweg 2 en 4 worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kan het plan worden ingezien bij de afdeling Omgevingsbeheer van de gemeente(Dorpsstraat 4, Renswoude) op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Tot 13 augustus 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Dit kan door het indienen van een schriftelijke reactie aan de gemeenteraad van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiertoe dient u voor 13 augustus 2020 een afspraak te hebben gemaakt met mevrouw E. Zech.

Voor vragen of meer informatie: mevr.E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl