HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Agenda vergaderingen

Cie RD 14-11-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Vaststelling verslag en besluitenlijst

 • 4

  Ingekomen stukken en mededelingen

 • 10

  Stand van zaken overige projecten

 • 11

  Rondvraag

 • 12

  Sluiting