HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Agenda vergaderingen

Cie RD 07-02-2019

Agendapunten voor deze vergadering

  • 1

    Opening

  • 2

    Vaststelling agenda

  • 3

    Vaststelling verslag en besluitenlijst

  • 4

    Ingekomen stukken en mededelingen

  • 10

    Stand van zaken overige projecten

  • 11

    Rondvraag

  • 12

    Sluiting