HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Agenda vergaderingen oud  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 04-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

luister naar deze vergadering (wordt geopend in een nieuw venster)

Als de besluitenlijst is gepubliceerd vindt u deze na het laatste agendapunt.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht burgers/Rondvraag raadsleden

4 Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 21 februari 2017

5 Ingekomen stukken en mededelingen

6 Voorstel benoeming lid en plv. lid Bezwaarschriftencommissie namens het CDA

HAMERSTUKKEN

7 Voorstel Taets van Amerongenweg, beschikbaar stellen budget t.l.v. GRP voorziening

8 Voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Kooiweg 1 (extra)

9 Voorstel inzake wijziging minimabeleid

DEBATSTUKKEN

10 Voorstel uitwerking en dekking afronding Dorpshart/toekomstigbestendig gemeentehuis (extra)

11 Voorstel inzake schriftelijke verslaglegging vergaderingen (extra)

12 Voorstel inzake verbeteren fietspad Barneveldsestraat (extra)

13 Voorstel inzake huurverhoging per 1 juli 2017

14 Voorstel inzake vaststelling kaders omgevingsvisie

15 Voorstel tot vaststelling Grex Beekweide

16 Voorstel tot vaststelling Grex Overeem

17 Voorstel tot vaststelling Grex Dorpshart

18 Voorstel tot verruiming voorbereidingskrediet Taets van Amerongenweg

19 Sluiting