HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Agenda vergaderingen oud  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 17-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Dit item is verlopen op 30-06-2018.

luister naar deze vergadering (wordt geopend in een nieuw venster)

Als de besluitenlijst is gepubliceerd vindt u deze na het laatste agendapunt.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht burgers/Rondvraag raadsleden

4 Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 6 december 2016

5 Ingekomen stukken en mededelingen

6 Benoeming plaatsvervangend lid commissie RF namens de ChristenUnie

7 Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan De Hokhorst 2-4

Aantekening:

Beeldkwaliteitsplan De Hokhorst 2-4 is te groot om op de website te plaatsen, u kunt het downloaden door te klikken op: 

https://drive.google.com/open?id=0B5J81wyH2mdzczY1MzJlOXZRSEU

8 Voorstel tot het vaststellen van het PDV/GDV beleid regio FoodValley 2016-2018

9 Afronding Dorpshart/toekomstig gemeentehuis (extra)

10 Sluiting