HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Advies en samenwerking  |  Klankbord Sociaal Domein

Klankbord Sociaal Domein

De klankbordgroep Sociaal Domein heeft als taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het brede Wmo-beleid alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor de groep voor wie de klankbordgroep zich inzet.

Het doel van de klankbordgroep is mensen zo lang mogelijk in staat stellen zelfstandig te blijven wonen en mee te blijven doen aan de samenleving. De klankbordgroep speelt hierop in door kritisch te kijken naar de beleidsstukken van de gemeente en daar zo nodig vragen over te stellen of aanpassingen van beleidsstukken voor te stellen.

Heeft u vragen of suggesties voor de klankbordgroep? Wilt u een ervaring delen of een idee opperen? Neem dan contact op. Dat kan door te mailen naar: klankbordgroep@renswoude.org.