Voor het volgende schooljaar (2023-2024) moet er vóór 1 juni 2023 een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer ingediend worden. 

Ouders van kinderen die nu onder deze regeling vallen, hebben de aanvraagformulieren inmiddels ontvangen. 


Voor wie geldt deze regeling en wat houdt het in?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers zijn er voor verantwoordelijk dat hun kind iedere dag op school komt. Vaak is dat geen probleem. Voor sommige kinderen is het vervoer naar school ingewikkeld, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of naar een speciale school gaan die ver uit de buurt ligt.


Kinderen in de gemeente Renswoude kunnen in aanmerking komen voor de regeling 'bekostiging leerlingenvervoer'. Zoals opgenomen in de regeling, wordt er altijd eerst gekeken of er mogelijkheden zijn tot zelfstandig(er) reizen. Bijvoorbeeld met de fiets of OV. Dit is namelijk vaak het beste voor de ontwikkeling van kinderen. Als dit niet lukt, kan een kind recht hebben op busvervoer van en naar school.


Hoe kan ik contact opnemen?

Wilt u een aanvraag indienen voor het leerlingenvervoer? Of heeft u vragen over de regeling? Dan kunt u contact opnemen via leerlingenvervoer@renswoude.nl of 0318 – 578 150