De gemeente Renswoude voert een onderzoek uit naar de ervaring van inwoners met zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het is voor ons belangrijk om te weten hoe de hulp en ondersteuning wordt ervaren. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons de zorg, ondersteuning en hulpverlening te verbeteren. 

Wij sturen binnenkort een brief met de vragenlijst. Deze wordt verstuurd aan:

  • inwoners met een Wmo-voorziening 
  • jongeren (van 12 t/m 23 jaar)  die gebruik maken van een voorziening vanuit de Jeugdwet
  • ouders met kinderen (tot 18 jaar) die gebruik maken van jeugdhulp.

Hoort u bij één van deze groepen dan stellen we het erg op prijs als u de vragenlijst invult en deze binnen de in de brief genoemde termijn terugstuurt. Deelname is geheel vrijwillig en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het invullen van de vragenlijst heeft geen invloed op de zorg of ondersteuning die u of uw kind ontvangt.