HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Lintjesregen in Renswoude

  (26-04-2017)

  Ter gelegenheid van Koningsdag reikt burgemeester Doornenbal tijdens de jaarlijkse Lintjesregen twee Koninklijke onderscheidingen uit in Renswoude.
  (Als u klikt op de foto rechts, komt deze groter in beeld.)

  lees meer
 • Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley een feit.

  (14-12-2016)

  ​Regio FoodValley zet een unieke samenwerking op om een gezonde leefomgeving in de regio te waarborgen voor mensen en dieren, met behoud van een innovatieve veehouderijsector.  Dit staat in het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij dat vandaag is gepresenteerd door agrarische belangenorganisaties,  kennisinstellingen,  de provincie Gelderland en de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel.

  lees meer
 • Afronding Dorpshart in zicht

  (02-12-2016)

  Voorstel gemeentehuis en bibliotheek te verhuizen naar het Dorpshart

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het gemeentehuis van de Dorpsstraat naar een nieuw te ontwikkelen locatie in het Dorpshart te verhuizen. Naast de gemeentelijke organisatie is het plan om ook de Bibliotheek Renswoude, nu gevestigd aan de Van Reedeweg, naar het nieuwe pand (met daarboven appartementen) te verplaatsen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college tijdens een gecombineerde commissievergadering op 14 december 2016.

  lees meer
 • Start Buurtbemiddeling in Renswoude

  (29-09-2016)

  Deze maand start het project Buurtbemiddeling van Veens Welzijn in Renswoude. De gemeente Renswoude neemt deze dienstverlening op in haar aanbod.

  lees meer
 • Renswoude aangesloten bij HartslagNU

  (11-07-2016)
  betrokken partijen achter ondertekend document

  Gemeente, RAVU en EHBO-vereniging ondertekenen overeenkomst
  Op initiatief van de EHBO-vereniging Renswoude is vandaag het startsein gegeven voor het opzetten van een HartslagNu netwerk in Renswoude. Dit is een reanimatienetwerk van beschikbare burgerhulpverleners en AED’s. De gemeente, RAVU en de EHBO-vereniging Renswoude tekenden daarvoor vandaag, 11 juli 2016, een overeenkomst.

  lees meer
 • Gemeenteraad Renswoude stelt Jaarrekening 2015 vast

  (05-07-2016)

  Huishoudboekje sluit met positief saldo
  De gemeente Renswoude heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 467.700,-. Dat komt met name door een zorgvuldig financieel beleid en een aantal eenmalige meevallers in het sociaal domein (de WMO-kosten waren lager dan begroot) en de gemeente ontving meer geld uit leges voor omgevingsvergunningen.

  lees meer
 • Nieuw logo voor gemeente Renswoude

  (04-05-2016)

  Bijna unanieme keuze voor ontwerp mét wapen
  De gemeente Renswoude krijgt een nieuw logo. De afgelopen periode maakten inwoners een keuze uit twee ontwerpen. Bijna 95% van de mensen die een reactie gaven, koos voor een nieuw ontwerp waarin het officiële wapen van Renswoude is verwerkt. Het college van B&W stelt de raad voor om dit ontwerp als officieel logo van de gemeente Renswoude vast te stellen.

  lees meer
Archief