HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Gemeente in gesprek met inwoners over betere afvalscheiding en andere wijze van inzameling

  Tijdens de interactieve informatieavond op maandag 11 juni jl. is de gemeente, samen met het afvalverwerkingsbedrijf ACV, in gesprek gegaan met de inwoners over een betere afvalscheiding en een andere wijze van afvalinzameling.

  lees meer
 • Parkeren van vrachtwagens op De Hokhorst niet meer mogelijk

  Vanaf begin juni 2018 kunnen en mogen vrachtwagens niet meer geparkeerd worden op De Hokhorst. Op dat moment wordt gestart met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het terrein tussen Beekweide en De Hokhorst. 

  lees meer
 • Heeft u de enquête al ingevuld voor het veiligheidsbeleid Renswoude?

  Begin april 2018 is er een enquête uitgezet over het veiligheidsgevoel in Renswoude. Meedoen kan nog tot en met 6 mei a.s. via www.renswoude.nl/veiligheid

  lees meer
 • Inventarisatie cultuurhistorische waardenkaart

  De gemeente Renswoude is bezig met het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. Het bedrijf SB4 heeft opdracht gekregen om deze kaart voor onder meer de gemeente Renswoude op te stellen.

  Voor de inventarisatie van deze kaart zullen er in de periode april tot en met juli 2018 op diverse plaatsen in Renswoude, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, foto’s van panden vanaf de openbare weg worden gemaakt. Privéterrein wordt hierbij niet betreden.

  In juni of juli dit jaar zal er een informatieavond worden gehouden. Deze avond zal in een latere Heraut worden aangekondigd.

  Voor meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62  e.zech@renswoude.nl)

 • Inrichting speelplaats Reigerweide

  De gemeente gaat in mei/juni dit jaar een speelplaats inrichten aan de Reigerweide. De achterliggende periode heeft de gemeente samen met de bewoners in de woonwijk Beekweide nagedacht hoe de speelplaats een aantrekkelijke invulling gegeven kan worden. In lijn met de wens van de bewoners heeft het college van B&W in de vergadering van 13 maart jl. ingestemd met het in uitvoering brengen van ontwerp B (zie afbeelding).

  lees meer
 • Gemeente Renswoude en BPD tekenen overeenkomst voor 18 woningen op Taets van Amerongenweg

  BPD tekende op 14 februari jl. met de gemeente Renswoude een overeenkomst voor 18 koopwoningen aan de Taets van Amerongenweg in Renswoude.

  lees meer
 • Wonen in Renswoude

  Informatie over woningen en bouwkavels in Beekweide en Dorpshart vindt u op de website Wonen in Renswoude

  Normaal gesproken heeft deze link een eigen plek op de homepage van onze site. In verband met de verkiezingen is dit alternatief gekozen.

 • Lancering Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Renswoude

  Op dinsdag 23 januari 2018 heeft de kick-off plaatsgevonden van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Afvalkalender 2018

  De nieuwe afvalkalender is weer beschikbaar. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden of afhalen aan de balie in het gemeentehuis. Planning voor de komende weken is als volgt:

  • 22 december 2017: Gft-afval;
  • 28 december 2017: Plastic, metaal en drankenkarton (PDM);
  • 29 december 2017: Restafval;
  • 5 januari 2018: Gft-afval.

  Restafval op de vrijdag in de even weken. Gft-afval op de vrijdag in de oneven weken. PDM afval op de donderdag in de even weken. Oud papier elke tweede zaterdag van de maand.

  lees meer
Archief